سپن چیست؟

سپن واحد پول الکترونیکی سیپاس است.

نحوه محاسبه سپن ها برای مشتریان سایت :

هر سپن دقیقا به اندازه 1000 تومن ارزش دارد یعنی با خرج کردن هر سپن 1000 تومان تخفیف میگیرید.
مشتریان عزیز با خرید هر کالا مقدار مشخصی سپن دریافت می کنند،مقدارسپن دریافتی برای هر کالا متفاوت و در زمان خریدمشخص می باشد.

با خرید کالاهای بیشتر و جمع آوری سپن می توانید در خریدهای بعدی خود از سپن ها استفاده نمایید.

سپن های جمع آوری شده توسط مشتریان سایت تا 1ماه پس از دریافت، قابل استفاده می باشد.


نحوه محاسبه سپن ها برای مشتریان عمده سایت:

سطح مسی: 20000 تومان هدیه با جمع آوری 100 سپن

سطح برنزی: 100000 تومان هدیه با جمع آوری 500 سپن

سطح نقره ای: 200000 تومان هدیه با جمع آوری 1000 سپن

سطح طلایی: 600000 تومان هدیه با جمع آوری 3000 سپن

سپن های جمع آوری شده توسط مشتریان عمده روز یکم هر ماه صفر شده و در صورت رسیدن به حد نصاب،مبلغ هدیه در کیف پول مشتری شارژ می شود.