جشنواره عیدانه

جشنواره عیدانه
slide 2

slide 3

app

ارسال سوپر جت

در انبار

کابل شبکه 1متری KingDom CAT5

4,500

کابل شبکه 1متری شرکت  کینگ دام KingDom مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، ا..

در انبار

کابل شبکه 3 متری OSCAR CAT5

9,500

- مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کارت شبکه و پریز..

در انبار

کابل شبکه 5متری UCOM CAT5

10,500

کابل شبکه 5 متری UCOM  مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به..

در انبار

کابل شبکه 5 متری DNET CAT5

16,000

کابل شبکه 5 متری DNET  مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به..

در انبار

کابل شبکه 1 متری ROYAL CAT5

3,500

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

در انبار

کابل شبکه 2 متری KingDom CAT5

5,000

کابل شبکه 2متری شرکت  کینگ دام KingDom مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، ا..

در انبار

کابل شبکه 20 متری UCOM CAT5

29,000

کابل شبکه 20 متری UCOM  مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه ب..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 15متری OSCAR CAT5

کابل شبکه 15متری شرکت  اسکار مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری KingDom CAT5

کابل شبکه 20متری شرکت  کینگ دام KingDom مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، ..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 3 متری VNET CAT5

کابل شبکه 3 متری شرکت وی نت (V-NET) مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئ..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری V-NET CAT5

کابل شبکه 20 متری شرکت VNET مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری OSCAR CAT5

- مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کارت شبکه و پریز..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 3 متری XP CAT5

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 15 متری MW-NET CAT5

کابل شبکه 15 متری شرکت ام دبلیو نت (MW-NET) مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتص..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری MW-NET

کابل شبکه 2متری شرکت ام دبلیو نت (MW-NET) مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری XP

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 1.5 متری XP

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 25 متری XP

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 15 متری XP

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری VNET CAT5

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

نمایش 1 تا 20 از 34 (2 صفحه)