ارسال رایگان

تسهیلات سازمانی

نصب و معرفی دوستان

ارسال سوپر جت

کابل شبکه 1.5 متری DETEX CAT5
در انبار

کابل شبکه 1.5 متری DETEX CAT5

9,500

کابل شبکه1.5 متری  DETEX مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبک..

در انبار

کابل شبکه 1متری OOK CAT5

9,000

کابل شبکه 1متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و ..

کابل شبکه 1.5 متری B-NET CAT5
در انبار

کابل شبکه 1.5 متری B-NET CAT5

10,000

کابل شبکه1.5 متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل ..

کابل شبکه 5 متری DNET CAT5
در انبار

کابل شبکه 5 متری DNET CAT5

14,000

کابل شبکه 5 متری DNET  مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به..

کابل شبکه 2 متری B-NET CAT5
در انبار

کابل شبکه 2 متری B-NET CAT5

10,500

کابل شبکه 2 متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

در انبار

کابل شبکه 2 متری CAT5

9,500

- مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کارت شبکه و پریز..

کابل شبکه 10 متری D-NET CAT5
در انبار
حراج

کابل شبکه 10 متری D-NET CAT5

19,000 27,000

کابل شبکه 10 متری دی نت مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

کابل شبکه 20 متری P-NET CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری P-NET CAT5

کابل شبکه 20متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

کابل شبکه 15 متری PROMAX CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 15 متری PROMAX CAT5

کابل شبکه 15 متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل ..

کابل شبکه 20 متری PROMAX CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری PROMAX CAT5

کابل شبکه 20متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 30 متری DATALIFE CAT5

کابل شبکه 30 متری شرکت  دیتالایف مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال س..

کابل شبکه 10 متری CAT5 P-NET
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 10 متری CAT5 P-NET

کابل شبکه 10 متری محصول شرکت پی نت مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه ..

کابل شبکه 10 متری DETEX CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 10 متری DETEX CAT5

- مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کارت شبکه و پریز..

کابل شبکه 50 سانتی متری CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 50 سانتی متری CAT5

کابل شبکه به طول 50 سانتی مترمناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه ب..

کابل شبکه 3 متری ROYAL CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 3 متری ROYAL CAT5

کابل شبکه به طول 3 مترمناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پن..

کابل شبکه 5 متری فلت P-NET CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 5 متری فلت P-NET CAT5

کابل شبکه 5 متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

کابل شبکه 1.5متری فلت HAVIT CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 1.5متری فلت HAVIT CAT5

کابل شبکه 1.5 متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2متری CAT5 BELDEN

کابل شبکه 2 متری BELDEN مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ ..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری BELDEN CAT5

کابل شبکه 20متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری CAT5

کابل شبکه 20 متری  مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ ..

نمایش 1 تا 20 از 59 (3 صفحه)