ارسال رایگان

تسهیلات سازمانی

نصب و معرفی دوستان

ارسال سوپر جت

در انبار

کابل شبکه 1متری OOK CAT5

9,000

کابل شبکه 1متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و همچنین ..

کابل شبکه 1.5 متری DETEX CAT5
در انبار

کابل شبکه 1.5 متری DETEX CAT5

9,500

کابل شبکه1.5 متری  DETEX مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل ..

کابل شبکه 1.5 متری B-NET CAT5
در انبار

کابل شبکه 1.5 متری B-NET CAT5

10,000

کابل شبکه1.5 متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل ..

کابل شبکه 2 متری B-NET CAT5
در انبار

کابل شبکه 2 متری B-NET CAT5

10,500

کابل شبکه 2 متری مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

کابل شبکه 5 متری DNET CAT5
در انبار

کابل شبکه 5 متری DNET CAT5

16,000

کابل شبکه 5 متری DNET مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و ه..

کابل شبکه 10 متری D-NET CAT5
در انبار

کابل شبکه 10 متری D-NET CAT5

27,000

کابل شبکه 10 متری دی نت مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل و..

کابل شبکه 20 متری Knet
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 20 متری Knet

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 1.5 متری

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 1 متری ROYAL CAT5

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 1 متری KAK

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 3 متری VNET CAT5

کابل شبکه 3 متری شرکت وی نت (V-NET) مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئ..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری KingDom CAT5

کابل شبکه 2متری شرکت  کینگ دام KingDom مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، ا..

کابل شبکه 50 سانتی متری CAT5
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 50 سانتی متری CAT5

کابل شبکه به طول 50 سانتی مترمناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ شبکه ب..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری VNET CAT5

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 1متری P-NET

کابل شبکه 1متری شرکت پی نت (P-NET) مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال سوئیچ ..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 1.5 متری XP

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری MW-NET

کابل شبکه 2متری شرکت ام دبلیو نت (MW-NET) مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، اتصال..

کابل شبکه 30سانتی knet
عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 30سانتی knet

- کیفیت عالی و مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کار..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری D-net

- مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کارت شبکه و پریز..

عدم موجودی در انبار

کابل شبکه 2 متری OSCAR CAT5

- مناسب برای راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری- اتصال سوئیچ شبکه به پچ پنل- اتصال کارت شبکه و پریز..

نمایش 1 تا 20 از 58 (3 صفحه)