ارسال رایگان به سراسر کشور

هزینه هاتو کم کن


ارسال کلیه سفارشات بیشتر از 100 هزار تومان در سیپاس رایگان است. همچنین ارسال کلیه سفارشات عمده و سازمانی بالای 1 میلیون تومان در شهر اصفهان و بالای یک میلیون و پانصد هزار تومان در سایر شهر ها نیز رایگان می باشد.