ارسال رایگان به سراسر کشور

هزینه هاتو کم کن


ارسال کلیه سفارشات بیشتر از 100 هزار تومان در سیپاس رایگان است. همچنین ارسال کلیه سفارشات عمده و سازمانی بالای 500 هزار تومان در شهر اصفهان و بالای یک میلیون تومان در سایر شهر ها نیز رایگان می باشد.