نحوه ثبت سفارش

1-ثبت نام


2-اضافه کردن کالاهای مورد نظر به سبد خرید


3-ورود به مراحل نهایی کردن سبد خرید (ورود به تسویه حساب سبد خرید)


4- نحوه استفاده از کپن (در صورت دارا بودن کد کپن وارد این قسمت شوید)5-انتخاب روش های ارسال6-تسویه حساب سبد خرید (در صورت داشتن کد کارت هدیه آن را در قسمت مربوطه اعمال کنید)


7-انتخاب روش پرداخت


8-ارسال کالا توسط سیپاس