ارسال رایگان

تسهیلات سازمانی

نصب و معرفی دوستان

ارسال سوپر جت

در انبار

کابل تلفن 1 متری

3,500

کابل تلفن  دارای طول 1 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می باشد. ..

کابل تلفن 2 متری
در انبار

کابل تلفن 2 متری

4,500

کابل تلفن  دارای طول 2 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می باشد. ..

در انبار

کابل تلفن 3 متری

6,000

کابل تلفن  دارای طول 3 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می باشد. ..

در انبار

کابل تلفن 5 متری

9,000

کابل تلفن  دارای طول 5 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می باشد. ..

در انبار

کابل تلفن 2 متری فنری

11,500

کابل تلفن  دارای طول 2 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RJ11 پشتیبانی می‌کنند می باشد. ن..

در انبار

کابل تلفن 10 متری

13,000

کابل تلفن  دارای طول 10 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ 11 پشتیبانی می‌کنند می باشد..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)