ارسال رایگان

تسهیلات سازمانی

نصب و معرفی دوستان

ارسال سوپر جت

در انبار

کابل تلفن 1 متری

2,000

کابل تلفن  دارای طول 1 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می ب..

کابل تلفن 2 متری
در انبار

کابل تلفن 2 متری

3,300

کابل تلفن  دارای طول 2 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می ب..

در انبار

کابل تلفن 5 متری

4,700

کابل تلفن  دارای طول 5 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می ب..

عدم موجودی در انبار

کابل تلفن 10 متری

کابل تلفن  دارای طول 10 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ 11 پشتیبانی می‌کنند می..

عدم موجودی در انبار

کابل تلفن 3 متری

کابل تلفن  دارای طول 3 متر و مناسب برای دستگاه‌هایی است که از درگاه RjJ11 پشتیبانی می‌کنند می ب..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)