کارت حافظه MICROSD | مموری کارت pny | مموری کارت adata
هفت روز ضمانت بازگشت
ارسال رايگان به سراسر کشور با خرید بالای 50 هزار تومان
بهترين انتخاب,بهترين قيمت

کارت حافظه MICROSD


کارت حافظه رنگی Adata 8G سرعت 50MB/s فروش ویژه

کارت حافظه رنگی Adata 8G سرعت 50MB/s

23,000تومان 26,000تومان

کارت حافظه رنگی Adata 8G سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر: آب ، ضربه ، مغناطیس ، پرتو X ، گرما ، سرما..

23,000تومان26,000تومان

کارت حافظه رنگی Adata 16G سرعت 50MB/s فروش ویژه

کارت حافظه رنگی Adata 16G سرعت 50MB/s

33,000تومان 38,000تومان

کارت حافظه رنگی Adata 16G سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر: آب ، ضربه ، مغناطیس ، پرتو X ، گرما ، سرما..

33,000تومان38,000تومان

کارت حافظه رنگی Adata 32G سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر ضربه..

64,000تومان

کارت حافظه رنگی Adata 64G کلاس 10 سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر ضربه..

118,000تومان

کارت حافظه رنگی Silicon Power 8G کلاس 10 سرعت 85MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

26,000تومان

کارت حافظه PNY 8G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

21,000تومان

کارت حافظه PNY 16G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

31,000تومان

کارت حافظه PNY 32G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

56,000تومان

کارت حافظه PNY 128G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

199,000تومان

کارت حافظه Galexbit 8G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

20,000تومان

کارت حافظه Galexbit 16G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

30,000تومان

کارت حافظه Galexbit 32G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

54,000تومان

کارت حافظه Galexbit 64G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

114,000تومان

کارت حافظه Galexbit 8G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

19,000تومان

کارت حافظه Galexbit 16G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

29,000تومان

کارت حافظه Galexbit 32G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

53,000تومان

کارت حافظه Galexbit 64G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

109,000تومان

کارت حافظه HP 8G کلاس 10

- مناسب برای گوشی , تبلت و دوربین و .....

24,000تومان

کارت حافظه HP 16G کلاس 10

- مناسب برای گوشی , تبلت و دوربین و .....

34,000تومان

کارت حافظه فله Micro SD Toshiba 8G

- کارت حافظه (مموری میکرو) میکرو  توشیبا کلاس 10- بدون پک ..

15,000تومان

کارت حافظه فله MICRO SD TOSHIBA 16G

- کارت حافظه (مموری میکرو) میکرو  توشیبا کلاس 10- بدون پک ..

21,000تومان

کارت حافظه رنگی Adata 8G کلاس 10 سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر: آب ، ضربه ، مغناطیس ، پرتو X ، گرما ، سرما- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Adata 16G کلاس 10 سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر: آب ، ضربه ، مغناطیس ، پرتو X ، گرما ، سرما- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Adata 32G کلاس 10 سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر: آب ، ضربه ، مغناطیس ، پرتو X ، گرما ، سرما- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Adata 64G کلاس 10 سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر: آب ، ضربه ، مغناطیس ، پرتو X ، گرما ، سرما- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی TOSHIBA 32G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه Toshiba 64G

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Silicon Power 16G کلاس 10 سرعت 85MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Silicon Power 32G کلاس 10 سرعت 85MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Silicon Power 128G کلاس 10 سرعت 75MB/s

- مقاوم در برابر: آب ، ضربه ، پرتو X- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی aiwa 8G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی aiwa 16G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی aiwa 32G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی aiwa 64G کلاس 10 سرعت 45MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Panasonic 8G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Panasonic 16G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Panasonic 32G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Panasonic 64G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی TOSHIBA 8G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی TOSHIBA 16G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه PNY 64G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Sandisk 8G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر آب , پرتو X , سرما , ضربه , گرما- سرعت خواندن معادل 533X - به همراه آداپتور SD - پش..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Sandisk 16G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر آب , پرتو X , سرما , ضربه , گرما- سرعت خواندن معادل 533X - به همراه آداپتور SD - پش..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Sandisk 32G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر آب , پرتو X , سرما , ضربه , گرما- سرعت خواندن معادل 533X - به همراه آداپتور SD - پش..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Sandisk 64G کلاس 10 سرعت 80MB/s

- مقاوم در برابر آب , پرتو X , سرما , ضربه , گرما- سرعت خواندن معادل 533X - به همراه آداپتور SD - پش..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Samsung 8G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- مناسب برای گوشی , تبلت و دوربین و .....

ناموجود

کارت حافظه رنگی Samsung 16G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- مناسب برای گوشی , تبلت و دوربین و .....

ناموجود

کارت حافظه رنگی Samsung 32G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- مناسب برای گوشی , تبلت و دوربین و .....

ناموجود

کارت حافظه رنگی Samsung 64G کلاس 10 سرعت 48MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- مناسب برای گوشی , تبلت و دوربین و .....

ناموجود

کارت حافظه PNY 32G سرعت 70MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه PNY 16G سرعت 70MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه PNY 8G سرعت 70MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه PNY 64G سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه PNY 4G سرعت 30MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه Galexbit 64G کلاس 10 سرعت 70MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Galexbit 8G کلاس 10 سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه رنگی Galexbit 16G کلاس 10 سرعت 50MB/s

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه TOSHIBA 16G

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه بدون خشاب MICRO SD LEXAR 64GB

- مقاوم در برابر ضربه..

ناموجود

کارت حافظه بدون خشاب MICRO SD LEXAR 32G

- مقاوم در برابر ضربه..

ناموجود

کارت حافظه بدون خشاب MICRO SD LEXAR 16G

- مقاوم در برابر ضربه..

ناموجود

کارت حافظه خشاب دار LEXAR 64GB

- مقاوم در برابر ضربه..

ناموجود

کارت حافظه خشاب دار MICRO SD LEXAR 16G

- مقاوم در برابر ضربه..

ناموجود

کارت حافظه فله Micro SD Toshiba 4G

- کارت حافظه (مموری میکرو) میکرو  توشیبا کلاس 10- بدون پک ..

ناموجود

کارت حافظه فله MICRO SD TOSHIBA 32G

- کارت حافظه (مموری میکرو) میکرو  توشیبا کلاس 10- بدون پک ..

ناموجود

کارت حافظه فله Galexbit 4G

..

ناموجود

کارت حافظه فله 2G

..

ناموجود

کارت حافظه HP 16G

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه HP 32G

- مقاوم در برابر ضربه- همراه با آداپتور تبدیل..

ناموجود

کارت حافظه فله GALEXBIT 8G

..

ناموجود

کارت حافظه فله GALEXBIT 16G

..

ناموجود


مموری کارت pny

مموری کارت حافظه ای است که برای افزایش حافظه تلفن های همراه ، تبلت ها ، MP3 و ... استفاده میشود .

علاوه بر آن اخیرا اکثر اسپیکر ها و هدست ها از مموری کارت پشتیبانی می کنند.

سرعت مموری بستگی به کلاس آن دارد . مموری ها در کلاس 4 ، 6 و 10 تولید و عرضه میشوند.

مموری کارت PNY کلاس 10 عرضه مشوند و سرعت خواندن متفاوتی دارند. برخی از آنها با سرعت 30 مگابایت بر ثانیه برخی 40 و سرعت بالای آن در حال حاظر 80 مگابایت بر ثانیه است .

این مموری ها دارای گارانتی مادام العمر شرکت تلاش هستند و گارانتی آنها تعویض است .

البته در صورتی که آسیب فیزیکی داشته باشد شامل گارانتی نمیشود

شرکت تلاش تنها نماینده رسمی محصولات PNY در ایران میباشد.مموری کارت adata

محصولات ADATA توسط شرکت آونگ ( تنها نماینده رسمی محصولات ADATA در ایران ) عرضه می شود .

مموری های این شرکت در مدل های مختلفی عرضه می شوند .

برخی از آنها دارای خشاب با قیمتی کمی بالاتر و برخی بدون خشاب هستند .

از خشاب برای تبدیل مموری MICRO SD به SD استفاده می شود.

اکثر مموری کارت هایADATA    کلاس 10 و از سری U1 هستند و سرعت آن 50 مگابایت بر ثانیه است .

مموری با سرعت بالاتر و پایین تر نیز دارد که قیمت آنها بیشتر و کمتر از مدل کلاس 10 آن است.

تمامی مموری کارت  ADATA  ها دارای گارانتی مادام العمر هستند و گارانتی آنها تعویض است.